Mapa stránek | ČeštinaDeutsch
logo EMIX3

  Novinky

  Novinka: Nová generace FV konstrukcí bez vrtání při použití pouze 1 klíče
  [17.07.2017]

  Tesla vyprodala solární tašky. Nyní zákazníkům začala nabízet nové solární panely
  [29.06.2017]

  První strom, který má solární panely a nabije vám mobil
  [20.06.2017]

  Zmenšit text Zvětšit text

  Výsledky

   

  Pracovní celky projektu

  Číslo pracovního celku

  Název pracovního celku (německy)

  Název pracovního celku (česky)

  Zahájení pracovního celku

  Ukončení pracovního celku

  CZ

  DE

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Projektvorbereitung

  Příprava projektové žádosti

  1.08

  4.09

   

   

  2

  Erfassung und Optimierung CO2 Bilanzen

  Evidence a optimalizace bilance CO2

  1.10

  2.11

   

   

  3

  Informationsmanagement Energieeffizient

  Informační řízení energetické efektivity

  1.10

  4.11

   

   

  4

  Gewerbeenergiepass CZ Vorbereitung, Planung und Pilottest

  Komerční energetický pas CZ příprava, plánování a pilotní test

  1.10

  4.10

  Energerický pas [ 474.46 kB, PDF ]

   

  5

  Gewerbeenergiepass CZ Beratung und Ausbildung

  Komerční energetický pas CZ Konzultace a školení

  1.10

  4.10

   

   

  6

  European Energy Award (eea) CZ

  European Energy Award (eea) CZ

  3.10

  4.10

   EEA [ 907.63 kB, PDF ]

   

  7

  Objekterfassung und Benchmark

  Inventarizace objektů a Benchmark

  1.10

  3.10

   

   

  8

  Objektauswahl für Energietechnologien im Mix

  Výběr objektů pro energetické technologie v mixu

  3.10

  4.10

   

   

  9

  PV Anlage Varnsdorf: Aufbau, Test, Betrieb

  Fotovoltaické zařízení ve Varnsdorfu: Výstavba, testy, provoz

  1.10

  4.11

   

   

  10

  Studie 1: Objektanalyse für Energietechnologien im Mix

  Studie 1: Analýza objektů pro technologie energií v mixu

  3.10

  1.11

   

   

  11

  Lösungsvarianten für die Objekt mit optimaler Energietechnologie im Mix

  Varianty řešení pro objekty s optimálními technologiemi energií v mixu

  3.10

  1.11

   

   

  12

  Studie 3: Regionalpotentiale der Hersteller, Planer und Anlagenbetreiber von Energietechnologien im Mix

  Studie 3: Regionální potencionální výrobci, plánovači a provozovatelé zařízení energetických technologií v mixu

  1.10

  3.11

   

   

  13

  Finanzierungskonzepte für die Objekte mit optimaler Energietechnologie im Mix

  Koncepty financování pro objekty s optimálními energetickými technologiemi v mixu

  3.10

  1.11

   

   

  14

  Projekt- und Bauplanung für die Objekte in Deutschland mit optimaler Energietechnologie im Mix

  Projektové a stavební plánování pro objekty s optimálními energetickými technologiemi v mixu

  4.10

  2.11

  guessing---energeticky-sobestacna-obec.pdf [ 312.81 kB, PDF ]

   

  15

  Zentrale Datenerfassung und Anlagenmonitoring - Vorbereitung und Konfiguration der Hard- und Software für eine Kopplung in der zentralen Datenplattform, Abstimmung zu IT, Zuständigkeiten, Standorten, Lizensen, Programmiereung, Dokumentation etc.

  Centrální evidence dat a monitoring zařízení - příprava a konfigurace hardwaru a softwaru pro propojení s centrální sběrnicí dat, koordinace s IT, kompetence , místa umístění, licence, programování, dokumentace

  2.10

  4.11

   

   

  16

  Zentrale Datenerfassung und Anlagenmonitoring - Einbindung der Objekte und Anlagen mit optimaler Energietechnologie im Mix

  Centrální evidence dat a monitoring zařízení - Napojení objektů a zařízení s optimálními energetickými technologiemi v mixu

  1.11

  4.11

   

   

  17

  Studie 4 Zentrale Datenerfassung und Anlagenmonitoring - Ableitung von optimalen Lastmanagement und technischen Betriebstrategien

  Studie 4 Centrální sběr dat a monitoring zařízení - odvození optimální managementu zátěže a technických provozních strategií

  4.10

  4.11

   

   

  18

  PV Anlage Varnsdorf: Nutzungsformen, Wärmekonzept und Effizienzsteigerung

  Fotovoltaické zařízení Varnsdorf: Formy užívání, tepelný koncept a růst výkonosti

  1.11

  4.11

   

   

  19

  Informationsmanagement Energieeffizienz - Multiplikation der Musterlösungen, Methoden und Prozesse

  Informační management energetické efektivnosti - multiplikace vzorových řešení, metod a procesů

  4.10

  4.11

   

   

  20

  PV Anlage Varnsdorf: Visualisierung des Demonstrationsobjektes lokal und im Dreiländereck

  Fotovoltaické zařízení Varnsdorf: vizualizace demonstračního projektu lokálně a v Trojzemí

  3.10

  4.11

   

   

  21

  PV Anlage Varnsdorf: Nutzung in Bildung und Forschung

  Fotovoltaické zařízení Varnsdorf: Využití ve vzdělání a výzkumu

  4.10

  3.11

   

   

  22

  Studie 2 Grundlagen, Funktionsweise und Aufbau eines regionalen Finanzpools für Energie

  Studie 2 základy, funkčnost a konstrukce regionálního finančního poolu pro energie

  3.10

  3.11

   

   

  23

  Erfassung der Stoff- und Energieströme statistisch und per IT/DV zur Übertragung auf andere Regionen

  Evidence látkových a energetických toků statisticky a přes IT/DV k přenosu na jiné regiony

  3.11

  4.11

   

   

  24

  Evaluierung und Publikation, Vermarktung der Einzelprojekte und Technologielösungen im Mix

  Evaluace a publikace, uplatnění jednotlivých projektů a technologických řešení v mixu na trhu

  1.11

  4.11

   

   

  25

  Umsetzung von Wissensmanagement, Verbreitung in Lehre und Forschung

  Realizace managementu znalostí, rozšíření do Vědy a výzkumu

  1.11

  4.11

   

   

  26

  Projekt und Qualitätsmanagement

  Management projektu a kvality

  1.10

  4.11

   

   

  27

  Coordination Supply Chain

  Koordinace řetězce dodavatelů

  1.10

  4.11

   

   

  28

  Steuerungskomitee

  Řídící výbor

  1.10

  4.11

  emix3 presentace 22-7-2010 [ 241.32 kB ]Protokol [ 190.59 kB ]

   

   

   emix3 Präsentation [ 244.03 kB ]Protokoll [ 93.13 kB ]

   

   

    Steuerungskomitee Řídící výbor 7.2.2011  

  2011-02-07-presentace.pdf

  cz-2011-02-07-protokol.pdf

   

  2011-02-07-presentace.pdf

  2011-02-07-protokoll.pdf